TITLOVANE PREDSTAVE U DECEMBRU
nedelja, 10. decembar

Branislav Nušić
SUMNJIVO LICE

režija: Jagoš Marković

Igraju: Nebojša Glogovac [1], Anđelika Simić [2], Dragan Mićanović [3], Radovan Vujović [4], Bojan Dimitrijević [5], Vlasta Velisavljević [6], Nebojša Milovanović [7], Milan Marić [8], Lana Karaklajić [9], Aleksandar Radojičić [10], Božidar Zuber [11]

Prva velika komedija velikog komediografa i jedna od najpopularnijih, najsmešnijih i najsmelijih drama napisanih na srpskom jeziku. Zemlja se naizgled menjala, običaji i navike nestajali i nastajali, uticaji sa istoka i zapada smenjivali se s onima s juga i severa …

petak, 15. decembar

Vilijam Šekspir
MLETAČKI TRGOVAC

Režija: Egon Savin

Igraju: Irfan Mensur [12], Predrag Ejdus [13], Goran Šušljik [14], Dragan Mićanović [3], Miodrag Radovanović [15], Goran Daničić [16], Anđelika Simić [2], Tanja Pjevac [17], Nebojša Milovanović [7], Srđan Timarov [18], Pavle Pekić [19], Milan Marić [8], Goran Jevtić [20]/Boris Milivojević [21], Nemanja Milunović [22], Ana Stanković [23], Anđela Krvavac [24], Milica Petrović [25], Nebojša Rako [26], Miloš Milić [27]

Klasična Šekspirova tamna komedija o strasnom, slepom prijateljstvu i još strasnijoj slepoj mržnji, o privilegijama i o poniženju, o žudnji za novcem, ljubavlju i pravdom, smeštena je u režiji Egona Savina u ambijent nalik Italiji u doba buđenja fašizma.

sreda, 27. decembar

Alen Lajtmen
AJNŠTAJNOVI SNOVI

Režija: Slobodan Unkovski

Igraju: Dragan Mićanović [3], Radovan Vujović [4], Anita Mančić [28], Branko Cvejić [29], Nataša Tapušković [30], Branka Petrić [31], Marija Vicković [32], Milena Živanović [33], Vučić Perović [34], Marko Grabež [35], Milica Gojković [36], Filip Đurić [37], Joakim Tasić [38]

Novela američkog fizičara i pisca Alena Lajtmena, objavljena 1993. godine, prevedena je na više od 40 jezika. Reč je o delu izuzetnog jezika, jasne strukture i bogate mašte u kome nam autor otkriva Ajnštajnove snove u vreme nastanka čuvene teorije relativnosti.


URL: http://jdp.rs/2017/11/21/titlovane-predstave-u-decembru/

URLs in this post:

[1] Nebojša Glogovac: http://jdp.rs/umetnici/glogovac-neboj%c5%a1a/

[2] Anđelika Simić: http://jdp.rs/umetnici/simi%c4%87-an%c4%91elika/

[3] Dragan Mićanović: http://jdp.rs/umetnici/mi%c4%87anovi%c4%87-dragan/

[4] Radovan Vujović: http://jdp.rs/umetnici/vujovi%c4%87-radovan/

[5] Bojan Dimitrijević: http://jdp.rs/umetnici/dimitrijevi%c4%87-bojan/

[6] Vlasta Velisavljević: http://jdp.rs/umetnici/velisavljevi%c4%87-vlasta/

[7] Nebojša Milovanović: http://jdp.rs/umetnici/milovanovi%c4%87-neboj%c5%a1a/

[8] Milan Marić: http://jdp.rs/umetnici/mari%c4%87-milan/

[9] Lana Karaklajić: http://jdp.rs/umetnici/lana-karaklaji%c4%87/

[10] Aleksandar Radojičić: http://jdp.rs/umetnici/radoji%c4%8di%c4%87-aleksandar/

[11] Božidar Zuber: http://jdp.rs/umetnici/zuber-bo%c5%beidar/

[12] Irfan Mensur: http://jdp.rs/umetnici/mensur-irfan/

[13] Predrag Ejdus: http://jdp.rs/umetnici/ejdus-predrag/

[14] Goran Šušljik: http://jdp.rs/umetnici/susljik-goran/

[15] Miodrag Radovanović: http://jdp.rs/umetnici/radovanovi%c4%87-miodrag/

[16] Goran Daničić: http://jdp.rs/umetnici/dani%c4%8di%c4%87-goran/

[17] Tanja Pjevac: http://jdp.rs/umetnici/pjevac-tanja/

[18] Srđan Timarov: http://jdp.rs/umetnici/timarov-sr%c4%91an/

[19] Pavle Pekić: http://jdp.rs/umetnici/peki%c4%87-pavle/

[20] Goran Jevtić: http://jdp.rs/umetnici/jevti%c4%87-goran/

[21] Boris Milivojević: http://jdp.rs/umetnici/milivojevi%c4%87-boris/

[22] Nemanja Milunović: http://jdp.rs/umetnici/nemanja-milunovic/

[23] Ana Stanković: http://jdp.rs/umetnici/stankovi%c4%87-ana/

[24] Anđela Krvavac: http://jdp.rs/umetnici/krvavac-an%c4%91ela/

[25] Milica Petrović: http://jdp.rs/umetnici/petrovi%c4%87-milica/

[26] Nebojša Rako: http://jdp.rs/umetnici/nebojsa-rako/

[27] Miloš Milić: http://jdp.rs/umetnici/milos-milic/

[28] Anita Mančić: http://jdp.rs/umetnici/man%c4%8di%c4%87-anita/

[29] Branko Cvejić: http://jdp.rs/umetnici/cveji%c4%87-branko/

[30] Nataša Tapušković: http://jdp.rs/umetnici/tapu%c5%a1kovi%c4%87-nata%c5%a1a/

[31] Branka Petrić: http://jdp.rs/umetnici/petri%c4%87-branka/

[32] Marija Vicković: http://jdp.rs/umetnici/vickovi%c4%87-marija/

[33] Milena Živanović: http://jdp.rs/umetnici/zivanovic-milena/

[34] Vučić Perović: http://jdp.rs/umetnici/vucic-perovic/

[35] Marko Grabež: http://jdp.rs/umetnici/marko-grabez/

[36] Milica Gojković: http://jdp.rs/umetnici/milica-gojkovic/

[37] Filip Đurić: http://jdp.rs/umetnici/filip-duric/

[38] Joakim Tasić: http://jdp.rs/umetnici/joakim-tasic/

Copyright © 2012 JDP. All rights reserved.