TITLOVANE PREDSTAVE U NOVEMBRU
nedelja, 26. novembar

Harold Pinter
IZDAJA

Režija: Goran Šušljik

Igraju: Nataša Tapušković [1], Gordan Kičić [2], Nebojša Dugalić [3], Slobodan Tešić [4]

Naizgled klasična dramska priča o ljubavnom trouglu, vodi nas u svet jednog braka, neverstva, dvoličnosti, zabluda i izdaje. Pinter stvara svet u kome u isto vreme glorifikuje i degradira ljubav.

sreda, 29. novembar

Alen Lajtmen
AJNŠTAJNOVI SNOVI

Režija: Slobodan Unkovski

Igraju: Dragan Mićanović [5], Radovan Vujović [6], Anita Mančić [7], Branko Cvejić [8], Nataša Tapušković [1], Branka Petrić [9], Marija Vicković [10], Milena Živanović [11], Vučić Perović [12], Marko Grabež [13], Milica Gojković [14], Filip Đurić [15], Joakim Tasić [16]

Novela američkog fizičara i pisca Alena Lajtmena, objavljena 1993. godine, prevedena je na više od 40 jezika. Reč je o delu izuzetnog jezika, jasne strukture i bogate mašte u kome nam autor otkriva Ajnštajnove snove u vreme nastanka čuvene teorije relativnosti.


URL: http://jdp.rs/2017/11/21/titlovane-predstave-u-novembru/

URLs in this post:

[1] Nataša Tapušković: http://jdp.rs/umetnici/tapu%c5%a1kovi%c4%87-nata%c5%a1a/

[2] Gordan Kičić: http://jdp.rs/umetnici/gordan-kicic/

[3] Nebojša Dugalić: http://jdp.rs/umetnici/dugali%c4%87-neboj%c5%a1a/

[4] Slobodan Tešić: http://jdp.rs/umetnici/te%c5%a1i%c4%87-slobodan/

[5] Dragan Mićanović: http://jdp.rs/umetnici/mi%c4%87anovi%c4%87-dragan/

[6] Radovan Vujović: http://jdp.rs/umetnici/vujovi%c4%87-radovan/

[7] Anita Mančić: http://jdp.rs/umetnici/man%c4%8di%c4%87-anita/

[8] Branko Cvejić: http://jdp.rs/umetnici/cveji%c4%87-branko/

[9] Branka Petrić: http://jdp.rs/umetnici/petri%c4%87-branka/

[10] Marija Vicković: http://jdp.rs/umetnici/vickovi%c4%87-marija/

[11] Milena Živanović: http://jdp.rs/umetnici/zivanovic-milena/

[12] Vučić Perović: http://jdp.rs/umetnici/vucic-perovic/

[13] Marko Grabež: http://jdp.rs/umetnici/marko-grabez/

[14] Milica Gojković: http://jdp.rs/umetnici/milica-gojkovic/

[15] Filip Đurić: http://jdp.rs/umetnici/filip-duric/

[16] Joakim Tasić: http://jdp.rs/umetnici/joakim-tasic/

Copyright © 2012 JDP. All rights reserved.