trans script

trans|script je prevodilački projekt koji su Jugoslovensko dramsko pozorište i Francuski institut u Srbiji pokrenuli kako bi srpskoj pozorišnoj javnosti pružili bolji uvid u francusku novu dramu.

Reč je o programu koji je, kroz pažljivu selekciju radova savremenih francuskih dramatičara, njihovu prepisku, susrete i zajednički rad sa srpskim piscima i prevodiocima, kroz radionice, čitanja i razgovore, omogućio objavljivanje knjiga s prevodima pet novih drama. To su: Identitet Žerara Votkinsa, Džordž Kaplan Frederika Sontaga, HimeN Lusi Depo, Svu moju ljubav Lorana Movinjea i Poncijeva šema Davida Leskoa.

Taj proces bio je zasnovan na dve ideje: prvo, da bi prevod drame trebalo da bude plod zajedničkog rada prevodioca s francuskog na srpski jezik i srpskog dramskog pisca ili dramaturga, koji će, kombinujući svoja znanja, talente i veštine, zajedno preći put od radne do konačne verzije prevoda; i drugo, da bi oni na tom putu trebalo da budu u stalnom dodiru s autorom drame i da ga, ukoliko je to moguće, sretnu i bar na kratko, za istim stolom, zajedno s njim rade na svom prevodu.

Verujemo da su na taj način, u neposrednom susretu predstavnika različitih kultura i pozorišnih tradicija, u praksi mogli da budu ispitani i primenjeni suptilniji vidovi rada na pripremi repertoara i obradi dramskog teksta u okviru pozorišnog procesa. Nadamo se i da će iskustva i plodovi projekta trans|script pomoći da se izgradi platforma na kojoj će se razviti nova generacija prevodilaca s franscuskog jezika u oblasti pisanja za pozorište.

Projekt trans|script dobio je podršku: Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Fondacije Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Nacionalnog centra za pozorište iz Pariza, Udruženja dramskih autora i kompozitora (SACD, grâce aux ressources de copie privée) iz Pariza, Francuskog instituta u Parizu u okviru Programa pomoći za izdavaštvo, kao i Francuskog instituta u Parizu i francuskog Ministarstva kulture i komunikacije u okviru projekta Teatroskop.

AKTIVNOSTI

1. & 2. novembar 2013. trans|script vikend

9. novembar: javno čitanje drame Identitet

16. novembar: javno čitanje drame Džordž Kaplan

23. novembar: javno čitanje drame Poncijeva šema