13.05.2014

EDUKATIVNE POSETE JDP-u

Jugoslovensko dramsko pozorište otvara svoja vrata za povremene edukativne obilaske pozorišta u kojima se posetioci upućuju u život iza kulisa, osnove dramske i pozorišne umetnosti , faze rada potrebne za nastanak predstve, a upoznaju i istoriju Jugoslovenskog dramskog pozorišta i njegovih umetnika.

Grupa studenata II, III i IV godine Katedre za italijanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, s prof. dr Dušicom Todorović Lakava, posetili su 12. maja Jugoslovensko dramsko pozorište. Poseta je planirana tako da prethodi kolektivnom odlasku na predstavu u JDP, kao i da se budući filolozi upoznaju s potrebama rada u pozorištu i mogućnostima praktične primene znanja stečenih u regularnom obrazovanju.

Tokom sezona 2012/13. i 2013/14, Jugoslovensko dramsko pozorište je ostvarilo saradnju s nekoliko beogradskih osnovnih i srednjih škola tako što su učenici imali ogledni čas u pozorištu, kulturnoj instituciji od nacionalnog značaja. U organizovanoj edukativnoj poseti  bile su takođe i grupe učenika iz inostranstva.

Odštampajte Odštampajte