Faust
Johan Volfgang Gete

FAUST (GOSTOVANJE SNG DRAMA IZ LJUBLJANE)

Režija: Tomaž Pandur

Koproducent : Festival Ljubljana, Prevod: Božo Vodušek, Erika Vouk, Adaptacija: Livija Pandur, Dramaturgija: Livija Pandur, Scenografija: Sven Jonke (Numen), Kostimografija: Felype de Lima, Autor videa: Dorijan Kolundžija, Kompozitor: Silence (Boris Benko, Primož Hladnik), Lektor: Tatjana Stanič, Dizajn svetla: Tomaž Pandur, 

Predstava se izvodi sa titlom na srpskom jeziku.

Reditelj Tomaž Pandur ponovo se bavi jednim od najvećih mitova u Evropi. Iako je priča o Faustu bazirana na srednjovekovnoj legendi o čoveku koji je prodao dušu đavolu, u stvari, govorimo o osećanjima otuđenja modernog čoveka i njegove potrebe za razumevanjem sebe i sveta u širem kontekstu.

Premijera: 21. 09. 2015 Križanke, 30. 10. 2015 SNG Drama Ljubljana


URL: http://jdp.rs/arhiva/faust/

URLs in this post:

[1] Faust (Gostovanje SNG Drama iz Ljubljane): http://jdp.rs/predstave/faust/

[2] Maša Derganc: http://jdp.rs/umetnici/masa-derganc/

[3] Polona Juh: http://jdp.rs/umetnici/polona-juh/

[4] Uroš Fürst: http://jdp.rs/umetnici/uros-furst/

[5] Robert Korošec: http://jdp.rs/umetnici/robert-korosec/

[6] Filip Samobor: http://jdp.rs/umetnici/filip-samobor/

[7] Žan Perko: http://jdp.rs/umetnici/zan-perko/

[8] Matic Lukšič: http://jdp.rs/umetnici/matic-luksic/

Copyright © 2012 JDP. All rights reserved.