IZMENA U REPERTOARU ZA MAJ
Termin predstave Izdaja u utorak 20. maja pomera se na 17h umesto ranije planiranih 20.30. Predstava Izdaja Harolda Pintera u režiji Gorana Šušljika igra se na sceni Teatra „Bojan Stupica“ Jugoslovenskog dramskog pozorišta.


URL: http://jdp.rs/arhiva/izmena-u-repertoaru-za-maj/

Copyright © 2012 JDP. All rights reserved.