Administracija

Služba računovodstva:

Vladica Jović, Boris Koškanac, Danica Savović

t. 30 61 909
f. 3061 993
racunovodstvo@jdp.rs
Pravna služba:

Dragana Pantelić

t. 3061 910
f. 3061 993
dragana@jdp.rs
Sekretarijat:

Ružica Savić

t. 3061 910
ruzica@jdp.rs
Služba distribucije ulaznica / biletarnica:

Aleksandar Ranđelović, Zoran Živković

t. 2644 447
f. 30 61 957
jdpblagajna@jdp.rs