NABAVKA

JAVNA NABAVKA – USLUGA ŠTAMPANJA ULAZNICA

Poziv za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija

JAVNA NABAVKA – USLUGA ŠTAMPE

Poziv za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora – PARTIJA 1 – digitalna štampa

Odluka o dodeli ugovora – PARTIJA 2 – ofset štampa

Odluka o obustavi postupka – PARTIJA 3 – štampa ulaznica

Odluka o dodeli ugovora – PARTIJA 4 – štampa publikacije u ediciji Ars Dramatica Nova

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PARTIJA 1 – digitalna štampa

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PARTIJA 2 – ofset štampa 

Obaveštenje o obustavi postupka – PARTIJA 3 – štampa ulaznica

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PARTIJA 4 – štampa publikacije u ediciji Ars Dramatica Nova 

JAVNA NABAVKA – USLUGE ŠTAMPANJA MONOGRAFIJE

Poziv za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija

5-Додатне информације и појашњења I-ЈНМВ-У-05-18-услуга штампања монографије…ЈДП

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

JAVNA NABAVKA – USLUGA OMLADINSKE/STUDENTSKE ZADRUGE

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA – USLUGE ORGANIZACIJE PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA – ČIŠĆENJE OBJEKTA JUGOSLOVENSKOG DRAMSKOG POZORIŠTA

Poziv na podnošenje ponuda – čišćenje objekta Jugoslovenskog dramskog pozorišta

Dodatne informcije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA – FTO I PPZ

Poziv na podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke usluga – FTO i PPZ objekta Jugoslovenskog dramskog pozorišta

Odluka o dodeli ugovora

11-Obavestenje o zakljucenom ugovoru po JN-U-01-18-ФТО и ППЗ објекта ЈДП-2018-ПОРТАЛ2018.

CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

Obaveštenje o zaključenom govoru – ELEKTRIČNA ENERGIJA

2017.

CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – MOBILNA TELEFONIJA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PARTIJA 1 -Evro premium

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PARTIJA 2 – EVRO DIZEL

JAVNA NABAVKA -NABAVKA OPREME ZA SCENSKU RASVETU

Poziv za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA – ZAMENA MAŠINSKOG DELA POZORNICE

Poziv za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA -NABAVKA I MONTAŽA TELEFONSKE CENTRALE

Poziv za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

JAVNA NABAVKA – POPRAVKA PODA POZORNICE NA VELIKOJ SCENI “LJUBA TADIĆ”

Poziv za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

JAVNA NABAVKA – USLUGA OFSET ŠTAMPE

Poziv na dostavljanje ponude i konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

JAVNA NABAVKA – USLUGA ŠTAMPE ZA POTREBE JDP-A OBLIKOVANA U 3 PARTIJE

Poziv na dostavljanje ponuda i konkusna dokumentacija

Dodatne informacije i pojašnjenja 1

Dodatne informacije i pojašnjenja 2

Odluka o dodeli ugovora – PARTIJA 1 – digitalna štampa

Odluka o obustavi postupka – PARTIJA 2 – ofset štampa

Odluka o dodeli ugovora – PARTIJA 3 – štampa publikacije u ediciji Ars Dramatica

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PARTIJA 1

Obaveštenje o obustavi postupka – PARTIJA 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PARTIJA 3

JAVNA NABAVKA – USLUGA OMLADINSKE ZADRUGE

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

JAVNA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE PO OKVIRNOM SPORAZUMU PREKO CENTRALIZOVANOG TELA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – električna energija

JAVNA NABAVKA- FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENJE I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA

Poziv na dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA – USLUGA ORGANIZACIJE PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

Poziv na dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA – ČIŠĆENJE OBJEKTA JUGOSLOVENSKOG DRAMSKOG POZORIŠTA SA PRANJEM FASADE ZA PERIOD OD GODINU DANA  Poziv na dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija

Poziv na dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2016.

JAVNA NABAVKA – USLUGA OFSET ŠTAMPE

Poziv na dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obavešenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA – USLUGE OMLADINSKE ZARUGE JNMV-У-06-16

Konkursna dokumentacija
D odatne informacije i pojašnjenja
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA – USLUGE ŠTAMPANJA ZA POTREBE JDP – JNMV – У-05-16

Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja
Odluka o dodeli ugovora – PARTIJA 1
Odluka o dodeli ugovora – PARTIJA 2
Odluka o dodeli ugovora – PARTIJA 3
Odluka o dodeli ugovora – PARTIJA 4
Odluka o dodeli ugovora – PARTIJA 5

JAVNA NABAVKA – ČIŠĆENJE OBJEKTA JDP – JNMV -У-04/16

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA – FIZIČKO – TEHNIČKO OBEZBEĐENJE I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA OBJEKTA JUGOSLOVENSKOG DRAMSKOG POZORIŠTA – JNMV -У-03/16

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija
Izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

USLUGE POSREDOVANJA PRI KUPOVINI AVIO KARATA I KARATA DRUGIH VRSTA PREVOZA, REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA I USLUGE NAJMA PREVOZA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU ( JNMV broj U-02/16)

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija
Izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 1
Dodatne informacije i pojašnjenja
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA – ELEKTRIČNA ENERGIJA 2016 -2017 (JNMV-R-07-15)

Poziv za podnošenje ponuda i konkusna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2015.

JAVNA NABAVKA – REMONT SISTEMA SCENSKE MEHANIKE I HIDRAULIKE U JUGOSLOVENSKOM DRAMSKOM POZORIŠTU (JNMV-R-07-15)

Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacija

JAVNA NABAVKA FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBEĐENJA I PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE OBJEKTA JUGOSLOVENSKOG DRAMSKOG POZORIŠTA NA PERIOD OD GODINU DANA

Konkursna dokumentacija

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBRA – ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA POTREBE JUGOSLOVENSKOG DRAMSKOG POZORIŠTA ZA PERIOD FEBRUAR-MART 2015.

Konkursna dokumentacija
Obavestenje o zakljucenom ugovoru

NABAVKA ČIŠĆENJA OBJEKTA JDP 2015 – OTVOREN POSTUPAK

Konkursna dokumentacija
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Dodatne informacije i pojašnjenja
Dodatne informacije i pojašnjenja II

JAVNA NABAVKA DOBRA – ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA POTREBE JUGOSLOVENSKOG DRAMSKOG POZORIŠTA ZA PERIOD OD GODINU DANA  ( JN broj Д-04/15)

Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA POTREBE JUGOSLOVENSKOG DRAMSKOG POZORIŠTA ( JNMV број У-05/15)

Konkursna dokumentacija

JAVNA NABAVKA USLUGA OMLADINSKE ZADRUGE

Poziv na dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija