Umetnički sektor

Dramaturg:

Miloš Krečković

t. 30 61 951
f. 30 61 991
mtmkreckovic@outlook.com
Umetnički sekretar:

Nevena Nikitin

t. 30 61 906
f. 30 61 991
nevena@jdp.rs
Biblioteka i umetnički arhiv:

Dr Jelena Kovačević

t. 30 61 949
f. 30 61 991
jelena@jdp.rs
Odnosi s javnošću:

Svetlana Paroški

t. 3061 905
f. 3061 991
jdppr@jdp.rs
Inspicijent drame:

Dušan Milosavljević

Samostalni organizator:

Vladimir Perišić

t. 3061 905
f. 3061 991
Organizator razvodnika:

Zoran Živković