Uprava

Direktor:

Tamara Vučković Manojlović

t. 30 61 904
f. 30 61 991
tamara@jdp.rs
Umetnički direktor:

Gorčin Stojanović

t. 30 61 903
f. 30 61 991
gorcin@jdp.rs
Pomoćnik direktora:

Aleksandra Ilić

t. 30 61 902
f. 30 61 991
acika@jdp.rs
Tehnički direktor:

Mile Buturović

t. 3061 912
f. 3061 991
m.buturovic@jdp.rs