Igor Štiks

Romansijer, pesnik, esejista. Diplomirao je komparativnu književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu. Doktorirao je na Institutu za političke studije u Parizu (Sciences Po) i na Northwestern University u Čikagu.
Romani:

  • Dvorac u Romagni (2000; 2007)
  • Elijahova stolica (2006).

Knjiga pesama:

  • Povijest poplave (2008).
  • Sa Srećkom Horvatom objavio je politički esej Pravo na pobunu – uvod u anatomiju građanskog otpora (2010).

Za svoj prvi roman Dvorac u Romagni Igor Štiks je dobio nagradu „Slavić“ za najbolju debitantsku knjigu. Ovaj je roman do sada objavljen na nemačkom, engleskom i španskom jeziku.
Za roman Elijahova stolica Štiks je dobio nagrade „Ksaver Šandor Đalski“ i „Kiklop“ za najbolje prozno delo godine u Hrvatskoj. Roman Elijahova stolica preveden je do sada na desetak evropskih jezika.
Odlomak iz romana uvršten je u antologiju Best European Fiction, objavljenu u SAD 2010. godine. Roman Elijahova stolica objavljen je u Srbiji u izdanju Arhipelaga (2010).

Trenutno radi na Univerzitetu u Edinburgu.