Tehnički sekretar:

t. 011 3061 911

Neda Šutvić
neda@jdp.rs