Služba distribucije ulaznica / biletarnica:

Aleksandar Ranđelović, Zoran Živković

t. 2644 447
f. 30 61 957
jdpblagajna@jdp.rs