Odnosi s javnošću:

Svetlana Paroški

t. 3061 905
f. 3061 991
jdppr@jdp.rs