Odnosi s javnošću:

Svetlana Paroški

t. 30 61 994, 3061 905
f. 3061 991
jdppr@jdp.rs